Šeimų maldos grupė

Meldžiasi už savo ir parapijoje gyvenančias grupes.

Susirinkimų laikas ir vieta: trečiadieniais, 19 val. pas Švč. Jėzaus Širdies seseris Pranciškones misionieres. (Vilniaus g. 3).

Kontaktai: Aušra Mizgirienė, tel. 8 610 42462.