Motinos maldoje

Į šią maldos grupę renkasi motinos, besimeldžiančios už savo ir viso pasaulio vaikus.

Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, 19 val., pas Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres (Vilniaus g. 3).

Grupės koordinatorė: Ilona Pilibaitienė, tel. 8 652 43145.