Maldos grupė „Atsinaujinimas“

Ši maldos grupė kilo iš parapijoje vykusios „Atgaivink“ programos. Renkamės bendravimui, maldai ir Šventojo Rašto nagrinėjimui.

Susirinkimų laikas ir vieta: sekmadieniais, 9 val., parapijos namuose.

Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.