Maldos grupės

Savipagalbos grupėje „Per Dykumą“ laukiami žmonės patyrę skyrybas. Skyrybos – tai vienas iš labiausiai žeidžiančių įvykių, kuris gyvenimą pakeičia visiškai ir negrįžtamai. Grupelėje vieni kitiems padedame išgyventi savo netekties skausmą, dalinamės savo išgyvenimais bei patyrimu, nes svarbu pripažinti, susitaikyti, priimti visiškai naują situaciją. Kartu aptariame mums aktualias temas, aiškinamės kas vyksta mumyse, koks mūsų santykis su kitais, su pačiais savimi. Ir dar... kartu meldžiamės, vykstame į rekolekcijas, organizuojame ir dalyvaujame vasaros stovyklose.
Gyvojo Rožinio grupę sudaro 20 asmenų, kurie kasdien meldžiasi vieną Rožinio slėpinį. Kiekvieną mėnesį keičiasi Rožinio slėpiniai ir intencijos.
Kviečiame jus įsijungti į šią maldos praktiką!
Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.
Ši maldos grupė kilo iš parapijoje vykusios „Atgaivink“ programos. Renkamės bendravimui, maldai ir Šventojo Rašto nagrinėjimui.
Susirinkimų laikas ir vieta: sekmadieniais, 9 val., parapijos namuose.
Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.
Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupų ir parapijų klebonų leidimu dirba apaštalavimo darbą parapijose. Kunigų vadovaujami jie padeda žmonėms giliau pažinti tikėjimą ir darytis geresniais katalikais.
1921 metais Airijoje įkurtas Legionas iš ten pasklido ir toliau sklinda po visą pasaulį. Šiuo metu Legionas turi beveik milijoną aktyvių narių ir dar daugiau maldos talkininkų.
Į šią maldos grupę renkasi motinos, besimeldžiančios už savo ir viso pasaulio vaikus.
Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, 19 val., pas Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres (Vilniaus g. 3).
Grupės koordinatorė: Vilija Varkojienė, tel. 8 671 48555.
Meldžiasi už savo ir parapijoje gyvenančias grupes.
Susirinkimų laikas ir vieta: trečiadieniais, 19 val. pas Švč. Jėzaus Širdies seseris Pranciškones misionieres. (Vilniaus g. 3).
Kontaktai: Aušra Mizgirienė, tel. 8 610 42462.
Vyrų maldos grupės dalyviai aktyviai įsitraukia į parapijos veiklą, renkasi maldai, prisideda prie įvairių parapijos ūkinių darbų.
Kontaktai: Rimantas Radzevičius, tel. 8 687 51325.
„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai bendruomenių judėjimas, gimęs per 1971 metų Velykas Prancūzijoje, piligriminės kelionės į Lurdą metu. Šios bendruomenės buria vaikus, paauglius ir suaugusius, turinčius  proto negalią, jų šeimos narius ir draugus, dažniausiai jaunimą. Bendruomenių tikslas yra draugystė. Įkūrėjai – Jean Vanier  ir Marie-Helene Mathieu.