Visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“

Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ steigėjas – Apreiškimo vienuolynas. „Rūpestėliai“ yra savanoriška visuomeninė labdaros organizacija. Pagrindinis tikslas – teikti dvasinę ir materialinę paramą žmonėms, palengvinti jų sunkią dalią, pamaitinti vargšus.

Savo socialinę veiklą Kretingos r. visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“ vykdo nuo 1994 metų. „Rūpestėlių“ lankytojus sudaro: benamiai, bedarbiai, probleminės šeimos, asmenys grįžę iš įkalinimų įstaigų, seni, vieniši asmenys. Nuo 2009 metų labdaros valgyklos lankytojų skaičius ženkliai padidėjo. Daugiausiai asmenys lankosi rudenį ir žiemą. Vidutiniškai per dieną yra pamaitinami 62 žmonės. Pavasarį ir vasarą žmonių skaičius žymiai sumažėja ir vidutiniškai valgo iki 30 žmonių. Per didžiąsias šventes, šv. Kalėdas ir šv. Velykas yra ruošiamos didžiosios vaišės, organizuojamos šventinės vakaronės.

Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Kretingos rajono Pataisos inspekcija, dėl nepilnamečių bausmių (gerųjų darbų) atlikimo labdaros organizacijoje. „Rūpestėliai“ bendradarbiauja su Kretingos parapija, Apreiškimo vienuolynu, Kretingos rajono Savivaldybe, Kretingos rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi, ūkininkais Baltuoniais, Kretingos rajono ūkininkais, Toronto parapijos geradariais, UAB „Dvarkiemis“ ir „Maisto banku“.

Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais, nuo 6 val. iki 12.30 val.