Pranciškučiai - JES

Po visą pasaulį pasklidusioje Pranciškoniškoje šeimoje gyvuoja ir vaikų grupės: Pranciškaus vaikai, Trubadūrai, Žiedeliai... Lietuvoje mes vadinamės – Pranciškučiai.

Pranciškoniškas vaikų grupes Lietuvoje organizuoti pirmosios pradėjo Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės (FMSC). Struktūrą ir ugdymo programą sesutės perėmė iš 1962 m. Prancūzijoje įsteigtos organizacijos „Jaunimo Eucharistinis Sąjūdis“.

Šiuo metu Pranciškučių grupės veikia Kretingoje, Vilniuje, Biržuose ir Kaune. Kasmet vyksta visos Lietuvos Pranciškučių susitikimas.

Pranciškučiai – JES kviečia vaikus nuo 7 iki 14 metų smagiai praleisti valandėlę su Jėzumi ir draugais žaidžiant bei rimtai dirbant. Ateik ir pats pamatyk!

Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais, 13 val., 14 val. arba 15 val. pas Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres (Vilniaus g. 3, „Špitolės“ antrame aukšte).