Pranciškoniškasis jaunimas (JauPra)

Pranciškoniškasis jaunimas (sutrumpintai JauPra) yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.

Pagrindinės pranciškoniškojo jaunimo veiklos kryptys – neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė bei evangelizacinė veikla.

Kiekvieną ketvirtadienį vyksta jaunimo Mišios, kuriose gieda ir groja pats jaunimas. Po šv. Mišių jaunimas kviečiamas kartu praleisti laiką. Ketvirtadienio jaunimo vakarai – tai tikėjimo žinių ir patirties gilinimas, bendravimas su įdomiais ir žinomais žmonėmis, filmų peržiūra.

Didelis dėmesys skiriamas socialinėms tarnystėms. Pranciškoniškasis jaunimas draugauja su Kretingos dienos veiklos centro neįgaliaisiais, Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  soc. globos skyriaus vaikais, Padvarių socialinės globos namų seneliais, Šv. Antano dienos centro vaikais. Šlovina šv. Mišiose pas Dievo meilės misionieres bei turi užsiėmimus su Pranciškučių grupelėmis pas Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres.

 

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo brolijos taryba:

Prezidentė – Rasa Lazdauskaitė
Viceprezidentė – Gabija Šnepetaitė
Atsakingoji už ugdymą – Ernesta Ubytė
Sekretorė – Kamilė Duršaitė
Iždininkė – Bernadeta Kaminskaitė
Atsakingoji už liturgiją – Bernadeta Kaminskaitė
Atsakingasis už pranciškučius – Rokas Šlionskis
Atsakingasis už ketvirtadienio vakarus – Gintaras Dubinskas

Kontaktai: Brolijos prezidentė Rasa Lazdauskaitė, el. paštas gloriarasa@gmail.com 

Susirinkimų laikas ir vieta: ketvirtadieniais, 18 val., jaunimo Mišios bažnyčioje ir jaunimo vakarai pranciškonų vienuolyno refektoriuje.

Svetainė internete: www.jaupra.lt