Brolijos

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS), kitaip žinomas kaip Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, gyvuoja jau aštuonis šimtus metų. Šv. Pranciškaus ir jo pasekėjų evangelinio gyvenimo vizija tebeįkvepia milijonus žmonių visame pasaulyje. Ne tik kunigus ar pašvęstojo gyvenimo asmenis, bet ir pasauliečius. Kaip šiandien eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją? Kaip būti visiškais, besąlygiškais krikščionimis, koks buvo šv. Pranciškus? Šio pašaukimo negalime išpildyti pavieniui, nes esame reikalingi bendruomenės – brolijos, kuri padėtų mums melstis ir tarnauti kitiems.
Pranciškoniškasis jaunimas (sutrumpintai JauPra) yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.
Pagrindinės pranciškoniškojo jaunimo veiklos kryptys – neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė bei evangelizacinė veikla.
Po visą pasaulį pasklidusioje Pranciškoniškoje šeimoje gyvuoja ir vaikų grupės: Pranciškaus vaikai, Trubadūrai, Žiedeliai... Lietuvoje mes vadinamės – Pranciškučiai.
Pranciškoniškas vaikų grupes Lietuvoje organizuoti pirmosios pradėjo Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės (FMSC). Struktūrą ir ugdymo programą sesutės perėmė iš 1962 m. Prancūzijoje įsteigtos organizacijos „Jaunimo Eucharistinis Sąjūdis“.
Šiuo metu Pranciškučių grupės veikia Kretingoje, Vilniuje, Biržuose ir Kaune. Kasmet vyksta visos Lietuvos Pranciškučių susitikimas.